Noblesse Key

I am a kenneth.


.

Tuesday, August 10, 2010

my vacation

Ang akong mga kaagi sa bakasyon

Nagtrabaho ko sa Jollibee isip usa ka cashier harun makatigum og kwarta para sa akong pag-eskwela.
Sa sulod sa duwa ka bulan, malipayun ko samtang nagtrabaho kay daghan ko’g nakat-unan sama sa nagkada-iyang mga batasan sa mga tawo, kung unsa ang imung bati-on kung aduna kay boss sa trabaho, ug nakahimamat ko og bag-ong mga ka-ila.
Daku nakong pasalamat sa Jollibee kay nahimung mapuslanon ang akong bakasyon.
Napalit nako ang mga butang nga sauna ako lang ginapangandoy.
Naka-abag usab ako sa mga panginahanglanon sa among panimalay sama sa pagkaon, tubig,ug kuryente.
Malipayon ako sa mga pagdayeg sa akong mga ginikanan ngari kanako sa mga nahimong tabang nga gihatag ko kanila.
Ang dili ko mahikalimtan sa akong bakasyon mao ang responsibilidad nga akong nakat-unan alang sa akong pamilya, higala, ug labi na sa akong ka-ugalingon.

1 comment:

I am a very understanding person, so feel free to leave your nice and wonderful comments.